Πληροφορίες

Επικοινωνία

Φράγκων 15

54625 – Θεσσαλονίκη

τηλ: +30 2310 510 551

fax +30 2310 522 158

ODESSA_2023_PRESENTATION