Πληροφορίες

Επικοινωνία

Φράγκων 15

54625 – Θεσσαλονίκη

τηλ: +30 2310 510 551

fax +30 2310 522 158

Πέτρα Καρυώτη

Βιολέτα Φωτιάδη

Afisa Festival Odessa Classics